Giới thiệu

Công ty TNHH Đào tạo và Cung Ứng nhân lực PAI. Với mục tiêu, giải quyết vấn đề việc làm, kết nối các doanh nghiệp nước ngoài, tư vấn du học, xuất khẩu lao động, đào tạo ngoại ngữ và đặc biệt PAI là tổ chức hoạt động dưới sự quản lý của sở lao động thương binh xã hội tỉnh Thái Nguyên.

– Công ty luôn phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước khai thác tối đa lĩnh vực phát triển cộng đồng đặc biệt là phát triển con người.

-Với đội ngũ chuyên nghiệp công ty luôn đưa ra lời tư vấn và lộ trình phát triển chính xác phù hợp với khả năng và mục tiêu giành cho người lao động. Đặc biệt là các bạn trẻ trong đó có các sinh viên thuộc khối Đại học Thái Nguyên

– Công ty xác lập mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, liên kết đào tạo theo phương thức đảm bảo tính hợp pháp đôi bên cùng có lợi.

– Tổ chức hoạt động, đào tạo các lớp ngoại ngữ, các khóa học phát triển bản thân như sale, các kỹ năng mềm khác nhằm đẩy mạnh chất lượng đội ngũ lao động để phục vụ cho các doanh nghiệp trong nước và các tổ chức quốc tế khác.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *