Việc làm Singapore: Phục Vụ Nữ

Phục vị nữ

Lương: 1200 + 200 + ăn
Tăng ca: 7 SGD / giờ

WH: 12h/ ngày
Nghỉ 2 ngày / tháng
Thử việc: 3- 6 tháng

Mô tả công việc:
Phục vụ đồ uống + bát đĩa
dịch vụ khách hàng
thu thập + rửa chén
làm công việc dọn dẹp khác

Yêu cầu: Nữ 28-35 thông thạo tiếng Trung

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *