Quốc ngữ của Singapore – Người Singapore nói tiếng gì?

Quốc ngữ của Singapore hay tiếng Singapore bao gồm bốn ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh(Singlish), tiếng Mã Lai, tiếng Hoa và tiếng Tamil, tuy nhiên ngôn ngữ mà được sử dụng nhiều nhất tại Singapore đó là tiếng anh của người Singapore và tiếng Hoa.

Singapore là một nước cộng hòa nghị viện đa đảng nhất thể, có chính phủ nghị viện nhất viện theo hệ thống Westminster. Đảng Hành động Nhân dân giành chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử kể từ khi Singapore tự trị vào năm 1959. Có hơn năm triệu người sống tại Singapore, trong đó xấp xỉ hai triệu người sinh ra tại nước ngoài. Singapore có thành phần dân tộc đa dạng, xong các dân tộc châu Á chiếm ưu thế: 75% dân số là người Hoa, các cộng đồng thiểu số đáng kể là người Mã Lai, người Ấn Độ, và người Âu-Á. Quốc gia này có bốn ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Hoa và tiếng Tamil, và chính phủ thúc đẩy chủ nghĩa văn hóa đa nguyên thông qua một loạt các chính sách chính thức

Các ngôn ngữ của người Singapore
Singapore được biết đến là đất nước với nhiều người nhập cư đến từ nhiều quốc gia khác nhau: 74,2% là người Hoa, Mã Lai chiếm 13,4% dân số, kế tiếp người Ấn 9,2%, số còn lại thuộc về người Á Âu. Chính vì sự đa dạng đến từ nhiều nền văn hóa nên Singapore đã chọn ra hẳn 4 ngôn ngữ để sử dụng cùng một lúc đó là: tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Hoa và tiếng Tamil.

1. Tiếng Anh của người Singapore ( SingLish ).

tieng singlish

Tiếng Anh: Đây là thứ ngôn ngữ chính thức được dùng trong trường học, công sở và cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế thứ tiếng Anh mà nhiều người Singapore nói là loại ngôn ngữ pha tạp, có thể khiến các du khách đến đây hoàn toàn bối rối. Đó là Singlish.

2. Tiếng Hoa


Vì 74,2% người Singapore có xuất thân đến từ Trung Hoa nên không lấy gì làm lạ ngôn ngữ này lại được xuất hiện tại rất nhiều nơi. Và hầu hết người dân ở Singapore đều có thể nói tiếng Hoa.

3.Tiếng Mã Lai


Mặc dù chỉ hơn 13% người Singapore có nguồn gốc từ Malaysia nhưng xét về yếu tố lịch sử khi Singapore từng là một phần trực thuộc Malaysia tiếng Mã Lai vẫn được duy trì như là một phần không thể tách rời. Chính bài hát quốc ca Majulah Singapura được hát hoàn toàn bằng tiếng Mã Lai.

4.Tiếng Tamil


Nếu bạn tới Singapore rồi sẽ nhận thấy rằng số lượng người Ấn Độ tại Singapore cũng rất đông đảo. Có rất nhiều khu phố dành riêng cho người Ấn Độ và nhiều lễ hội trong năm của người Ấn Độ cũng được tổ chức tại Singapore chính vì vậy Tiếng Tamil của là một ngôn ngữ trong 4 quốc ngữ tại Singapore.

Hầu như mọi người dân Singapore đều có thể nói nhiều hơn một thứ tiếng, trong đó nhiều người có thể nói được tới ba hoặc bốn thứ tiếng. Hầu hết trẻ em lớn lên trong môi trường song ngữ từ thuở nhỏ và có thể học các ngôn ngữ khác khi lớn lên.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *