Tìm trợ giúp từ đâu khi gặp vấn đề khó khăn ở Nhật Bản?

Những thực tập sinh mới sang Nhật Bản làm việc sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn. Vậy họ phải tìm trợ giúp từ đâu khi gặp vấn đề khó khăn ở Nhật Bản? Ai là người sẽ đứng ra bảo về quyền lợi cho thực tập sinh?

Trước tiên các TTS phải yêu cầu phía công ty đang làm việc giúp đỡ hỗ trợ giải quyết khó khăn. Nếu công ty không giải quyết, cần tới các tổ chức khác có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

1. Các tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm đối với người lao động ở Nhật Bản

Đối với các TTS đang tu nghiệp tại Nhật Bản, có hai tổ chứ có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi cho người lao động ở Nhật Bản đó là Nghiệp đoàn và Đơn vị phái cử.

GẶP VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN KHI Ở NHẬT BẢN, TÌM TRỢ GIÚP TỪ ĐÂU?
  • Nghiệp đoàn là gì?

– Nghiệp đoàn (hay còn gọi là công đoàn) đây chính là tổ chức do người lao động và bộ lao động Nhật Bản lập nên với mục đích bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
– Như vậy nghiệp đoàn Nhật Bản hiểu theo cách đơn giản nhất: là tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động ở Nhật Bản.

  • Nghiệp đoàn có vai trò gì?

– Liên hệ tuyển dụng lao động
– Bảo vệ quyền lợi người lao động
– Quản lý người lao động
– Phái cử người sang Việt Nam trực tiếp tổ chức thi tuyển lao động

  • Đơn vị phái cử là gì?

Thực chất thuật ngữ phái cử để chỉ chung cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ Nhật Bản hay chính xác hơn là các công ty XKLĐ Nhật Bản.

  • Đơn vị phái cử có vai trò gì?

– Vai trò chính của đơn vị phái cử là trung gian cung ứng lao động.

2. Thực tập sinh sẽ tìm trợ giúp từ đâu?

Sau khi yêu cầu phía công ty đang làm việc nhờ giải quyết các vấn đề mà công ty không giải quyết, TTS cần tới nghiệp đoàn để xin được trợ giúp. Nghiệp đoàn sẽ giúp các TTS giải quyết các vấn đề khác liên quan đến công việc tại Nhật. Nếu phía nghiệp đoàn không giúp được, các thực tập sinh cần hỏi đơn vị phái cử để can thiệp giúp.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *