Việc làm Singapore: Trị liệu, massage

2091 S3 2205

Lương: 1500

Thời gian làm việc: 12 giờ/1 ngày
Nghỉ 2 ngày

Địa điểm Trung tâm Hougang

Phải có hơn sáu năm kinh nghiệm mát xa, để hiểu được các huyệt đạo, làm việc chăm chỉ, tinh thần đồng đội, tốt nhất là làm móng chân. Chưa từng đến Sing.
Nam/nữ < 40 tuổi
Nói tiếng trung

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *